Ceník a podmínky výuky

CENY PRIVÁTNÍ VÝUKY pro sezónu 2019/2020                                        

(Sjezdové lyžování – Snowboard)

Vánoce & Karneval
(21.12.19 – 25.12.19) + (07.01.20 – 11.01.20) / (26.12.19 – 06.01.20) + (23.02.20 – 29.02.20)*

1 hod. – 1 os. 10.00 – 13.00 Euro 65,00 / 70,00*
1 hod. – 1 os. 9.00 – 10.00 + 13.00 – 17.00 Euro 47,00
1,5 hod. – 1 os. 08.30 – 10.00 Euro 67,00

Nízká sezóna (05.12.19 – 20.12.19) + (22.03.20 – 14.04.20)

1 hod. – 1 os. 10.00 – 13.00 Euro 53,00
1 hod. – 1 os. 9.00 – 10.00 + 13.00 – 17.00 Euro 44,00
1,5 hod. -1 os. 8.30 – 10.00 Euro 63,00

Vysoká sezóna (12.01.20 – 22.02.20) + (01.03.20 – 21.03.20)

1 hod. – 1 os. 10.00 – 13.00 Euro 60,00
1 hod. – 1 os. 9.00 – 10.00 + 13.00 – 17.00 Euro 46,00
1,5 hod. – 1 os. 8.30 – 10.00 Euro 65,00

Privátní výuka: příplatek za druhou osobu + Euro 10,00; za 3. a 4. osobu + 8,00/os.; od 5. osoby bez příplatku

 

CELODENNÍ INSTRUKTOR  08.30 – 17.00 hod

Zimní sezóna (12.01.20 – 22.02.20) + (01.03.20 – 14.04.20) ; mimo Vánoce a Karneval
1 – 2 osoby Euro 360,00
3 – 4 osoby Euro 410,00
5 – 8 osob Euro 450,00
Vánoce (21.12.19 – 11.01.20) + Karneval (22.02.20 – 29.02.20)
1 – 2 osoby  Euro 420,00
3 – 4  osoby Euro 460,00
5 – 8 osob Euro 490,00

 

Platební podmínky

a)     hotově k rukám instruktora

b)    kartou (MasterCard, VISA)

c)     převodem (pro firemní klienty)

Obchodní podmínky a podmínky výuky

Podmínky: Lyžařská škola ITA-SKI SCHOOL si vyhrazuje možné změny v programu a cenách výuky. Lyžařská škola nenese odpovědnost za nehody či úrazy před anebo během lyžařské výuky. V případě újmy, která jde k tíži instruktora, je maximální výše náhrady omezena do výše aktuálně sjednaného pojistného krytí odpovědnosti.

Rezervace a platby služeb:

  • Výuka rezervovaná přímo i lyžařského instruktora je hrazena okamžitě na místě.
  • Rezervovaná výuka je hrazena před zahájením lekce.

Stornopodmínky

V případě zrušení rezervovaných lekcí dva týdny před jejich konáním, je úhrada za lekce vrácena v plné výši, v případě zrušení lekcí po této lhůtě, je stornopoplatek roven ceně za rezervované lekce. Jestliže se zákazník nedostaví k rezervované lekci, hradí vždy objednanou výuku v celém rozsahu v daném dni. Jestliže se zákazník dostaví k lekci pozdě nebo ukončí-li ji dříve, hradí cenu za celou lekci. V případě zrušení či přerušení objednané výuky z důvodu nemoci či úrazu, je refundace možná pouze na základě předložení lékařské zprávy vystavené místním lékařem nebo zdravotnickým zařízením.

Obecné podmínky:

  • Lekce i kurzy probíhají za každého počasí.
  • Lyžařská škola neodpovídá za výpadek či přerušení provozu přepravních zařízení (lanovek, vleků), v takových případech se platba za výuku nevrací.

Trvání výuky / délka lekce:

  • 1 hodina privátní výuky trvá 55 minut.

Návrat nezletilých žáků / dětí:

  • Rodiče jsou povinni být na dohodnutém místě (zpravidla totožné se zahájením výuky) nejméně 5 minut před koncem výuky k vyzvednutí svých nezletilých dětí.
  • V případě zpoždění rodičů, instruktor vrátí děti v místě původního srazu – meeting point.