Ceník a podmínky výuky

CENY PRIVÁTNÍ VÝUKY pro sezónu 2018/2019                                        

(Sjezdové lyžování – Snowboard)

 Vánoce (22.12.18 – 06.01.19) / Karneval (03.03.19 – 09.03.19)
1 hod. – 1 os. 10.00 – 14.00 Euro 65,00
1 hod. – 1 os. 9.00 – 10.00 + 14.00 – 17.00 Euro 46,00
1,5 hod. – 1 os. 08.30 – 10.00 Euro 67,00
Nízká sezóna (06.12.18 – 21.12.18) + (17.03.19 – 07.04.19)
1 hod. – 1 os. 10.00 – 13.00 Euro 52,00
1 hod. – 1 os. 9.00 – 10.00 + 13.00 – 17.00 Euro 43,00
1,5 hod. -1 os. 8.30 – 10.00 Euro 63,00
Vysoká sezóna (07.01.19 – 02.03.19) + (10.03.19 – 16.03.19)
1 hod. – 1 os. 10.00 – 13.00 Euro 58,00
1 hod. – 1 os. 9.00 – 10.00 + 13.00 – 17.00 Euro 45,00
1,5 hod. – 1 os. 8.30 – 10.00 Euro 65,00

Privátní výuka: příplatek za druhou osobu + Euro 10,00; za 3. a 4. osobu + 8,00/os.; od 5. osoby bez příplatku

 

CELODENNÍ INSTRUKTOR  08.30 – 17.00 hod

Zimní sezóna (07.01.19 – 02.03.19) + (10.03.19 – 07.04 19) ; mimo Vánoce a Karneval
1 – 2 osoby Euro 350,00
3 – 4 osoby Euro 390,00
5 – 8 osob Euro 430,00
Vánoce (22.12.18 – 06.01.19) + Karneval (03.03.19 – 09.03.19)
1 – 2 osoby  Euro 410,00
3 – 4  osoby Euro 450,00
5 – 8 osob Euro 490,00

Platební podmínky

a)     hotově k rukám instruktora

b)    kartou (MasterCard, VISA)

c)     převodem (pro firemní klienty)

Obchodní podmínky a podmínky výuky

Podmínky: Lyžařská škola ITA-SKI SCHOOL si vyhrazuje možné změny v programu a cenách výuky. Lyžařská škola nenese odpovědnost za nehody či úrazy před anebo během lyžařské výuky. V případě újmy, která jde k tíži instruktora, je maximální výše náhrady omezena do výše aktuálně sjednaného pojistného krytí odpovědnosti.

Rezervace a platby služeb:

  • Výuka rezervovaná přímo i lyžařského instruktora je hrazena okamžitě na místě.
  • Rezervovaná výuka je hrazena před zahájením lekce.

Stornopodmínky

V případě zrušení rezervovaných lekcí dva týdny před jejich konáním, je úhrada za lekce vrácena v plné výši, v případě zrušení lekcí po této lhůtě, je stornopoplatek roven ceně za rezervované lekce. Jestliže se zákazník nedostaví k rezervované lekci, hradí vždy objednanou výuku v celém rozsahu v daném dni. Jestliže se zákazník dostaví k lekci pozdě nebo ukončí-li ji dříve, hradí cenu za celou lekci. V případě zrušení či přerušení objednané výuky z důvodu nemoci či úrazu, je refundace možná pouze na základě předložení lékařské zprávy vystavené místním lékařem nebo zdravotnickým zařízením.

Obecné podmínky:

  • Lekce i kurzy probíhají za každého počasí.
  • Lyžařská škola neodpovídá za výpadek či přerušení provozu přepravních zařízení (lanovek, vleků), v takových případech se platba za výuku nevrací.

Trvání výuky / délka lekce:

  • 1 hodina privátní výuky trvá 55 minut.

Návrat nezletilých žáků / dětí:

  • Rodiče jsou povinni být na dohodnutém místě (zpravidla totožné se zahájením výuky) nejméně 5 minut před koncem výuky k vyzvednutí svých nezletilých dětí.
  • V případě zpoždění rodičů, instruktor vrátí děti v místě původního srazu – meeting point.