CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE O POJIŠTĚNÍ

Ve spolupráci s pojišťovnou KOOPERATIVA nabízíme našim klientům exkluzivní cestovní pojištění s výhodnými podmínkami. Toto se odlišuje od běžných pojištění zejména pojištěním storna cestovních služeb, které zahrnuje v případě zrušení objednané služby objednatelem kromě krytí stornopoplatku za ubytování i stornopoplatky veškerých návazných služeb, např. lyžařská škola, jízdenky, letenky apod. a pro případ zrušení služby jejím poskytovatelem jsou kryty i vícenáklady spojené s náhradní službou (např. návrat zpět do ČR) – bližší informace najdete v podmínkách pojištění. Pojištění dále zahrnuje i složku pojištění občanské odpovědnosti za způsobenou újmu, a to s pojistným limitem 4.000.000 Kč. Pojištění odpovědnosti řada turistů podceňuje nebo se mnohdy mylně domnívá, že je má zahrnuto v pojištění k platební / kreditní kartě, náhrady újmy však v zahraničí dosahují často velmi vysokých částek, proto vřele doporučujeme toto pojištění všem našim klientům. Nakonec nezbývá než podtrhnout, že naše pojištění je samozřejmě orientováno zejména na provozování tzv. aktivních sportů, které zahrnují právě i lyžování. Konkrétní parametry pojištění naleznete v nabídce pojištění a pojistných podmínkách.