CENÍK A PODMÍNKY VÝUKY

CENY PRIVÁTNÍ VÝUKY pro sezónu 2023/2024                                        

(Sjezdové lyžování – Snowboard)

1.1.2024 – 31.3.2024

1 hod. – 1 os. 10.00 – 14.00 Euro 75,00
1 hod. – 1 os. 8.30 – 10.00 + 14.00 – 17.00 Euro 55,00

Privátní výuka: příplatek za 2. a 3. osobu + Euro 10,00/os.; za 4. a 5. osobu + 8,00/os.; od 6. osoby bez příplatku

 

HALF DAY – POLODENNÍ INSTRUKTOR 08.30 – 13.00 / 13.00 – 17.00

1.1.2024 – 31.3.2024
1 – 2 osoby 8.30 – 13.00 Euro 260,00
3 – 4 osoby 8.30 – 13.00 Euro 280,00
1 – 2 osoby 13.00 – 17.00 Euro 230,00
3 – 4 osoby 13.00 – 17.00 Euro 250,00

ALL DAY – CELODENNÍ INSTRUKTOR  08.30 – 17.00

01.01.24 – 31.03.24
1 – 2 osoby Euro 480,00
3 – 4 osoby Euro 510,00
5 – 8 osob Euro 560,00

Platební podmínky

a)    hotově k rukám instruktora

b)    kartou (MasterCard, VISA)

c)    převodem (pro firemní klienty)

Obchodní podmínky a podmínky výuky

Podmínky: Lyžařská škola ITA-SKI SCHOOL si vyhrazuje možné změny v programu a cenách výuky. Lyžařská škola nenese odpovědnost za nehody či úrazy před anebo během lyžařské výuky. V případě újmy, která jde k tíži instruktora, je maximální výše náhrady omezena do výše aktuálně sjednaného pojistného krytí odpovědnosti, přičemž pojistné krytí pro aktuální zimní sezónu činí 30.000.000 Kč.

Rezervace a platby služeb:

  • Výuka rezervovaná přímo i lyžařského instruktora je hrazena okamžitě na místě, a to v hotovosti nebo platební kartou (VISA / Master Card).
  • Rezervovaná výuka je hrazena před zahájením lekce.

Stornopodmínky

V případě zrušení rezervovaných lekcí dva týdny před jejich konáním, není storno poplatek účtován. V případě zrušení lekcí po této lhůtě, tedy dříve než dva týdny před jejich plánovaném konáním, je stornopoplatek roven ceně za rezervované lekce. Jestliže se zákazník nedostaví k rezervované lekci, hradí vždy objednanou výuku v celém rozsahu v daném dni. Jestliže se zákazník dostaví k lekci pozdě nebo ukončí-li ji dříve, hradí cenu za celou lekci. V případě zrušení či přerušení objednané výuky z důvodu nemoci či úrazu během pobytu, je refundace možná pouze na základě předložení lékařské zprávy vystavené místním lékařem nebo zdravotnickým zařízením.

Pojištění

Lyžařská škola nabízí pojištění storna cestovních služeb (včetně výuky lyžování a ubytování) a pojištění občanské odpovědnosti za škodu, které je nově povinné při lyžování v celé Itálii od 1.1.2022, a to v rámci balíčku cestovního pojištění u pojišťovny Kooperativa prostřednictvím mateřské korporace ITA-SKI TRAVEL s.r.o. Nabídka možná na vyžádání.

Obecné podmínky

  • Lekce i kurzy probíhají za každého počasí.
  • Lyžařská škola neodpovídá za výpadek či přerušení provozu přepravních zařízení (lanovek, vleků), v takových případech se platba za výuku nevrací.

Trvání výuky / délka lekce:

  • 1 hodina privátní výuky trvá 55 minut.

Návrat nezletilých žáků / dětí:

  • Rodiče jsou povinni být na dohodnutém místě (zpravidla totožné se zahájením výuky) nejméně 5 minut před koncem výuky k vyzvednutí svých nezletilých dětí.
  • V případě zpoždění rodičů, instruktor vrátí děti v místě původního srazu – meeting point.

Ceník s podmínkami ke stažení zde.